strona główna
strona główna info@san-tech.com.pl

Poniżej przedstawiamy przykładowe realizacje

1. Masarnia "WACŁAW" w Żytniowie - instalacja wod-kan i c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe 75kW.

2. Restauracja "Złota Kaczka" Mirowszczyzna - instalacja wod-kan, c.o. , klimatyzacja, wentylacja,kotłownia na paliwo stałe 175kW.

3. Restauracja "Pod Lipą" Gorzów Sląski - instalacja wod-kan, instalacja gazowa c.o. kotłownia na paliwo stałe 275kW.

4. Szkoła Podstawowa w Zajączkach - instalacja c.o. wraz z kotłownią 75kW

5. Szkoła Podstawowa w Rudnikach Wieluńskich - wymiana instalacji c.o.

6. Zespół Szkół w Oleśnie - instalacja wod-kan, c.o. kotłownia na paliwo stałe 2x250kW

7. Szkoła Podstawowa w Sierakowicach - instalacja wod-kan, c.o. kotłownia 250kW

8. Dom Samotnej Matki w Opolu - instalacja wod-kan, c.o. kotłownia gazowa 75kW

9. Marcegaglia Poland:
- wewnętrzna instalacja hydrantowa na hali w Praszce
- zewnętrzna kanalizacja sanitarna wraz z pompowniami ścieków w Ligocie Dolnej
- zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz z hydroforownią
- budynek szatni w Ligocie Dolnej - instalacja wod-kan, c.o. wentylacja, kotłownia gazowa 75kW.

10. Pawilony handlowe "NETTO" w Praszce, Sosnowcu, Karpaczu, Opolu, Chojnowie - zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej,deszczowej, wodociągowej, wewnętrzna instalacja wod-kan, c.o. kotłownia gazowa 90kW.

11. Ośrodek zdrowia w Łubnianach - instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania.

12. Ośrodek zdrowia w Dzietrznikach - instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania.

13. Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach - instalacja wodno-kanalizacyjna

14. Budynek biurowy firmy "POSTO" w Wieluniu - instalacja wod-kan, c.o. kotłownia 75kW

15. Ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy w Jarnołtówku - modernizacja kotłowni 2 kotły o mocy 45kW i 150kW.

16. Sołeckie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Załęczu Wielkim - instalacja wod-kan, c.o. kotłownia 150kW

17. Kompleks gastronomiczno-rekreacyjny "U Wąsińskich" Świercze k/Olesna - instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne, kotłownia gazowa 2x75kW

18. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody urzytkowej.

19. Zespół Szkół w Ozimku - Wymiana instalaci centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła ciepłowniczego.

20. Neapco Europe Sp.zo.o Praszka - zewnętrzna instalacja gazowa wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi o przepustowości 100m3/h i 400m3/h.

21. Szkoła Podstawowa Luboszyce - modernizacja kotłowni z kotłem na pelet o mocy 98kw

22. Szkoła Podstawowa w Jełowej - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja kotłowni z kotłami na pelet o mocy 98kW i 128kW

Copyright by 2011 by San-Tech